TORRE VELLA I BALUARD


AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Marc Auladell
Muntatge muralles 1696

  La Torre Vella era una torre rodona situada a la punta d’un baluard mirant cap el mar. No coneixem la forma exacta del baluard ni la data de la seva construcció, però un inventari de l’any 1603 ja especifica l’artilleria del baluard i la Torre Vella: 3 canons de ferro i 3 de bronze. Es tractava d’una fortificació formidable destinada a aturar qualsevol atac procedent de la platja o del raval de Tueda. L’any 1696 una crònica ens informa de la situació de 5 canons en la plataforma del baluard. Aquestes defenses se situaven per davant de la línia de les muralles, per poder fer foc pel flanc als assaltants.

AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Desconegut.
Detall de la còpia de B. Albertí d’un gravat que presenta una visió idealitzada de les muralles de la vila de Sant Feliu de Guíxols (del gravat: s. XVII).

Mapa general
Ruta de les muralles

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada