TORRE DE SANT JOAN I PORTAL DE GIRONA


AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Marc Auladell
Muntatge muralles 1696

  Torre situada prop de l’església de Sant Joan de la qual pren el nom. En aquesta torre de planta quadrada hi havia el Portal de Girona. Tots els portals de la ciutat es tancaven amb tres portes i un rastell (una mena de reixa flexible i molt resistent). El Portal de Girona n’era l’excepció ja que no disposava de cap porta, i era un pas lliure. Possiblement es tractava del portal més utilitzat per sortir de la vila. En temps de guerra, el portal de Girona es paredava terraplenant-lo de terra i feixines (feix de branques primes lligades ben estretes que servia per a fer parapets).

AMSFG. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Desconegut.
Detall de la còpia de B. Albertí d’un gravat que presenta una visió idealitzada de les muralles de la vila de Sant Feliu de Guíxols (del gravat: s. XVII).

Mapa general
Ruta de les muralles

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada